Lengde: 3,9 km

Terreng: Start og mål nede på sletta/badeplassen ved Lianvannet. Løypen går langs turstien rundt Lianvannet. Underlaget er grus, gress, litt stein og røtter. Løypetrase`på 2 km gjennomføres 2 ganger.

Parkering: Lian v/ trikkeholdeplassen og P-plass Solemsveien.

Løypekart: