Starttidspunkt

Alle løp arrangeres torsdager.

Trimklasse uten tidtaking: Åpen fra kl 17.30-18.30.

Konkurranseklasse: Fellestart kl 18:30

Deltakeravgift

Karusell: 750,- ved å betale karusell avgift har du mulighet til å delta på alle løpene i terrengkarusellen.

Forhåndspåmelding til rabattert pris.

Enkeltstart: 150,-

Man trenger ikke lisens for å delta.

Påmelding

Du kan forhåndspåmelde deg til hele karusellen fram til 31.mars. Se egen link for påmelding i menyen.

Påmelding til karusell og enkeltstart etter 31.mars gjøres i vårt sekretariat i startområdet arrangementdagen. Fint om du betaler med bankkort.

Tidtaking

Vi benytter EQtiming som er en elektronisk tidtaking. På baksiden av startnummeret er det festet en tidtakingschip. Denne må ikke fjernes!

Klasseinndeling

Damer 16-39 år, Damer 40-49 år, Damer 50-59 år, Damer 60-69 år, Damer 70 år og eldre.

Herrer 16-39 år, Herrer 40-49 år, Herrer 50-59 år, Herrer 60-69 år, Herrer 70 år og eldre.

Trimklasse uten tidtaking

De som skal delta i trimklassen bruker også startnummer. I tillegg må alle som skal delta i trim skrive seg på egen «trimliste» i sekretariatet. Alle som deltar i trimklassen kan starte når de ønsker i tidsrommet 17.30-18.30.

Startnummer

Alle får nye startnummer. Dette leveres ut ved oppmøte til løpet. Startnummeret er personlig og brukes gjennom hele sesongen. For å få utlevert startnummer må du betalte deltakeravgiften ( enkeltstart eller karusell). Startnummeret festes god synlig på brystet. Tidtaking chip er festet bak nummeret, og må ikke fjernes. Mister du eller har glemt nummer kjøpes nytt startnummer for 50 kr.

Premiering

På årets siste løp vil det bli trukket ut ulike løpsrelaterte utrekkspremier blant alle som har fullført 8 løp.

Når det gjelder glasspremier, til de som samler på dette, vil det fortsatt bli mulig å bestille dette til kostpris. Du er fortsatt med på trekningen av de andre premiene hvis du kvalifiserer til det:-) Bestilling kan gjøres på epost til mb@bedriftsidrett.no innen 1 september.

 

All deltagelse skjer på eget ansvar, og arrangør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader og andre ulykker. Forsikring er frivillig, og kan bestilles på Bedriftsidrettens hjemmeside.